O nas

Stowarzyszenie Polska Wentylacja

 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną.Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001r.
Wśród założycieli są przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy. Prowadzimy aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej. Zbieramy informacje i wymieniamy doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym.

Naszym celem jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie. Nasze działania propagujące wiedzę o jakości powietrza w budynkach zmierzają do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji.
Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Kontakt

Stowarzyszenie Polska Wentylacja

ul. Berezyńska 26 lok. 5
03-908 Warszawa

+48 695 050 600

forum@forumwentylacja.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.